Произведено ТО компрессора EKO-90
...
Произведено ТО компрессора EKO-90